Over Mladi BiH

Een community met hart voor Bosnië en Herzegovina

Mladi BiH is een landelijke non-profitorganisatie door en voor Bosnische jongeren in Nederland. De organisatie is in 2005 opgericht en opereert sindsdien door heel Nederland. Mladi BiH heeft de volgende doelen:

Platform bieden voor Bosnische jongeren in Nederland

Het bieden van humanitaire steun

De Bosnische cultuur promoten, door het organiseren van evenementen

Onze manier van werken

We organiseren verschillende soorten evenementen en projecten: van borrels, feestjes en een jaarlijkse barbecue tot aan culturele evenementen en workshops. Daarnaast proberen we, waar mogelijk, projecten in Bosnië en Herzegovina op te zetten of te ondersteunen. Onze organisatie bestaat uit drie lagen:  de ambassadeurs, de leden en het bestuur.

Ambassadeurs

De ± 25 ambassadeurs zetten zich actief in: van grote events en kleine team buildings organiseren tot aan de marketing en de corporate relations onderhouden. Samen met het bestuur vormen zij het hart van Mladi BiH.

Leden

Mladi BiH heeft ongeveer 150 leden. Met een kleine jaarlijkse contributie van €20,- maken onze leden Mladi BiH mogelijk, zodat wij events kunnen blijven organiseren en goede doelen kunnen blijven steunen.

Het bestuur van Mladi BiH

Het bestuur wordt democratisch gekozen door de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV). Het bestuur stuurt de organisatie aan, maakt strategische beslissingen en onderhoudt de contacten met externe partijen.


Het bestuur anno April 2024:

Voorzitter: Amina Begtašević
Penningmeester: Nedim Zijadić
Lid Intern: Bekir Kolić


Er zullen veel leuke events volgen! We hebben er in ieder geval al ontzettend veel zin in en we kijken er erg naar uit om wat te maken van dit bestuursjaar.

Veelgestelde vragen

Natuurlijk! Wij staan altijd open voor een gesprek, om je meer over de vereniging te vertellen, om mogelijke samenwerkingen te bespreken of om gewoon gezellig kennis te maken. 

Mladi BiH zou haar werk niet kunnen doen zonder de steun van haar leden. De leden betalen een contributie van €15,- per jaar en zorgen er zo voor dat Mladi BiH projecten kan opzetten en evenementen kan organiseren. Met deze evenementen proberen we natuurlijk altijd winst te maken, zodat we deze winst aan een goed doel kunnen schenken. Alle ambassadeurs en bestuursleden van Mladi BiH werken op vrijwillige basis.

Een lid ondersteunt de vereniging vanuit een meer passieve rol (terwijl je wel van de voordelen van het lidmaatschap geniet)  vergeleken met onze ambassadeurs. Zij zetten zich actief in om de vereniging draaiende te houden door het organiseren van events en het onderhouden van de marketing en corporate relations etc.